Fardaye Andeshe

گامهای اساسی در بررسی پیشینه تحقیق

پیش از آغاز بررسی پیشینه تحقیق ، باید یک عبارت مقدماتی درباره مساله مورد پژوهش ارائه داد . با تدوین مساله ، می توان برای انجام بررسی پیشینه تحقیق آماده شد . روش پیشنهادی شامل چهار گام است .

گام اول : جستجوی منابع راهنما : باید کتابها ، مقالات ، مطالب تخصصی و سایر مطالب منتشر شده در ارتباط با مساله تحقیق خود را مشخص کرد . منابع راهنما که راهنمای مجموعه های خاصی از پیشینه موضوع تحقیق هستند ، مددکار اساسی برای این کار می باشند و به فهرست موضوعی یک کتابخانه شباهت دارند . با نگاه کردن به فهرست موضوعی مربوط به یک عنوان خاص ( مانند آموزش ریاضیات ) می توان همه کتابهای مربوط به آن موضوع را پیدا کرد . اما منابع راهنما بسیار جامعتر از فهرست موضوعی یک کتابخانه اند ، زیرا آنها نه فقط کتابها ، بلکه انواع مطالب منتشر شده را فهرست می کنند و منابع موجود در مراکز مختلف – و نه فقط یک کتابخانه خاص – را در بر می گیرند .

گام دوم : استفاده از منابع دست دوم : در بررسی منابع راهنما ، فرد ممکن است دریابد که پژوهشگران دیگری نیز به بررسی آثار مربوط به مساله تحقیق او پرداخته و درباره آن مطلب نوشته اند . این گونه بررسیها نمونه های منابع دست دوم هستند . یک منبع دست دوم در واقع ماخذی است که توسط فردی نگاشته شده که خود عملا به کار تحقیق ، نظریه پردازی و اظهارنظر نپرداخته است . فرد می تواند با کمک منابع راهنما ، به وجود یا عدم وجود منابع دست دوم پی ببرد .

گام سوم : مطالعه منابع دست اول : منابع دست دوم عموما به مرور آثار پژوهشی بسیاری می پردازند ، اما وارد جزئیات هیچ یک نمی شوند . به این دلیل ، فرد نیاز خواهد داشت که حداقل آن دسته از گزارشهای اصلی را که بیش از همه به موضوع مورد پژوهش مربوط می شوند به دست آورده و مطالعه کند . این گزارشهای اصلی پژوهشی منابع دست اول نامیده می شوند . یک منبع دست اول ( مانند یک مقاله پژوهشی یا یک پایان نامه دکتری ) ماخذی است که توسط افرادی نگاشته شده که خود دست اندرکار تحقیق یا طرح و تدوین نظریه یا دیدگاههای مندرج در آن ماخذ بوده اند .

گام چهارم : تلفیق آثار مورد مطالعه : پس از مطالعه منابع دست اول و دوم باید آنچه را که آموخته ایم ، ترکیب و تلفیق کنیم تا بتوانیم نتیجه بررسی آثار را بنویسیم . هدف بررسی پیشینه تحقیق ، آگاه کردن خواننده از شناخته ها و نا شناخته ها در ارتباط با مسائل یا پرسش هایی است که فرد قصد بررسی آنها را دارد . همچنین ، فرد باید ارتباط تحقیق خود را با دانش موجود ارائه شده در آثار تحقیق روشن کند .

این چهار گام در فرایند بررسی پیشینه تحقیق ، لزوما به این ترتیب که ذکر شد انجام نمی شوند . برای مثال، هنگام بررسی ممکن است در بیان مساله تحقیق تجدید نظر کرد تا به آن جهت تازه ای داد . همچنین ، ممکن است پی برد که منابع دست اول و دوم که در منابع راهنما مشخص شده اند ، تنها به طور غیر مستقیم به مساله مربوط می شوند . در این صورت ، باید به مرحله اول برگشت و کوشید تا منبع راهنمای مناسبتری پیدا کرد .

برای انجام یک بررسی کامل پیشینه تحقیق ، باید شیوه استفاده از منابع راهنما و دست اول و دوم را یاد گرفت .

نوشته شده در دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:8 توسط Karimi| |
 فال حافظ - قالب وبلاگ